AVBRYT

Det här formuläret skall Du använda vid :
  • Ändring av befintlig annons text

  • Ändring/tillägg av bild till annons

  • Beställning av förlängd annonseringstid

OBS ! Alla fält markerade med * måste fyllas i !

 

  Markera här ifall det gäller en Kontaktannons.

 Annonsen är inte publicerad ännu.

* Skriv in ditt ANNONS-NUMMER, här - D.v.s, det nummer som står
    uppe till vänster i din annons.
        (Exempel : ba_2152_1325)
=> _ _   samt ...

*
Kontroll-nr :     Jag har glömt mitt Kontroll-nr!
  I fall din annons inte är publicerad ännu, behövs inte kontroll-numret.. 

* Skriv in din Nuvarande Rubrik-text (Max 30 tecken inkl. mellanslag) och * Välj : Säljes/Köpes/etc..
Den nuvarande rubriken skall anv.
som du valt / inte valt tidigare !

Ny rubrik skall tillfogas:
Skriv ny Rubriktext här (om du vill ändra den)       Välj : Säljes/Köpes/etc..
...som då läggs in i rubrik-texten !

 

Ändring av annonstexten : Byt ut bef. text mot denna ( använd inte enbart KAPITÄLER - inga tomrader! )


  Meddelande till Skandinaviskt Annonsforum :

  Ändra / tillfoga telefon nummer

Ändra / tillfoga mobil-nummer
  Om Du vill ändra/rätta E-mail adressen
Den nya emailadressen skall vara :

 

  Om du vill skicka en bild   (ej mer än 100 Kb - 30 räcker) markera här nedan
Du skickar bilden ( i .jpg -format ) till en e-maildress
som kommer upp när du har klickat på "SKICKA ÄNDRING"

      Du MÅSTE markera här :

  om bilden skall kunna registreras   (komma med)

Om du vill referera till en bild som ligger "på nätet", ange sökvägen ( webbadressen ) till bilden här !
Samt markera i fältet ovan !
Min bild finns här : ( http://www.hemsidan.com/....jpg )

   Så lägger vi in en länk i annonsen !

 

BESTÄLL ANNONS                                       Extra

                          Jag beställer en Annonssida + banner med  förlängd annonseringstid
                            1 månad = 125:- , 3 månader  = 250:-   (inkl. moms)
                          Skicka en faktura till min postadress !

Markera beställn.period här :  
  Jag betalar i EURO    >   15 / 30 (0.3 pg-avg)
  Jag skickar en check  >   15 / 30


 
* Annonsens nuv. emailadress är : ( även om felaktig )


* Förnamn och Efternamn

 


* Gatuadress   (Fakturerings adress)

 


* Post adress

  Kontrollera att alla uppgifter är rätt inskrivna,
(speciellt email-adressen, bäst är att KOPIERA in den) !